6 av 10 ulykker skjer hjemme

Alle må ta ansvar

Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i eller nær hjemmet, men enkle tiltak kan gjøre hjemmet ditt tryggere. Dette er noe vi skal hjelpe til med.

Lær barna brannsikkerhet i hjemmet ditt. Som voksen bør du sørge for å sjekke brannsikkerheten der du tilbringer tiden til det daglige. Dette hjelper å bidra til bedre brannsikkerhet. Alle har et ansvar for brannsikkerheten!